57.Alay Birim Komutanlığı | Ayyıldız Tim - Hacked | 57.Alay Birim Komutanlığı | Ayyıldız Tim - Hacked |
57.ALAY HACKED BY AYYILDIZ TİM
" Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. "
" Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, "
" Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! "

" Turkish Cyber Army, Special Operation - Türkün Siber Ordusu, Özel Operasyon "


LEDÜN ABDAL | KEREM ŞAH NOYAN
KILIÇ ARSLAN | MEHMED SAİD
AHMED RIZA | HALİL KUT | AKIN ALP| MUHAMMED MECDEDDİN
57.ALAY BİRİM BAŞKANLIĞI | ŞAFAK OPERASYONU